smart strategy marketing a marketingová komunikace

Blog

Odlište svůj produkt (část 1)

Paja | 05.01.2011 09:40 | počet příspěvků - 0

Jednou z nejdůležitější částí marketingu je odlišit produkt či službu od konkurentů na trhu. Žijeme však v hyperkonkurenční době. Kdy je velice těžké odlišit  fyzické vlastnosti výrobku. Zvláště velký problém je to u komoditních výrobků, které nabízejí jen velmi malé obměny. Nicméně i tak komoditní záležitosti jako mouka, sůl či ocel nabízejí možnosti k odlišení.

 

Jak tedy náš produkt odlišit?

Podívejme se na náš výrobek novým pohledem. Položme si otázku : komu slouží a jak by mohl být ještě více užitečný. Obsluhuje se dobře? Otevírá se dobře? Manipuluje se s ním dobře?

Zde je několik základních řešení, jak lze produkt odlišit a dodat mu tak na atraktivnosti. A hlavně - odlišit se od vaší konkurence.

 

Jak tedy náš produkt odlišit?

Podívejme se na náš výrobek novým pohledem. Položme si otázku : komu slouží a jak by mohl být ještě více užitečný. Obsluhuje se dobře? Otevírá se dobře? Manipuluje se s ním dobře?

Zde je několik základních řešení, jak lze produkt odlišit a dodat mu tak na atraktivnosti. A hlavně - odlišit se od vaší konkurence.


Jak na internetový marketing? Jednoduše

Radek Mačát | 15.11.2011 21:31 | počet příspěvků - 0

Marketingové komunikace  dnes prochází významnými změnami a kdo chvíli stál již stojí opodál. Tradiční nosiče komunikace jako byly noviny či billboardy jsou dnes nahrazovány elektronickými medii.  Informace a kontakty jsou dnes hledány naprosto rozdílným způsobem.

 

Kdo z nás dnes vezme do ruky tištěné zlaté stránky? Kdo z nás vyhledává a schovává si tištěné katalogy? Skoro vše se hledá na jednom místě - tím je internet.

 

Většina z nás má své stránky na internetu. Otázkou však je, jak snadno jsme těch bilionech informací dohledatelní. Neboli, zda se objevujeme na prvních pozicích ve vyhledávačích. Těmi významnými jsou dnes v české republice dva - SEZNAM a GOOGLE. Jak tedy udělat, aby jste byli na prvních stranách vyhledávačů?


Jak psát tiskovou zprávu

Radek Mačát | 25.11.2011 21:30 | počet příspěvků - 0

Public relations se dnes stává jednou z nejúčinnějších marketingových komunikací. Z nejvíce využívaných forem, jak informovat novináře a tím i naše zákazníky je tisková zpráva. Ta by měla být jedním z nejdůležitějších úkolů PR oddělení ve firmě. Než začneme zprávu psát, musíme si uvědomit komu je zpráva určena. To znamená - jaká cílová skupina má být zprávou zasažena. Jinak bude znít zpráva pro lokální média a jinak pro odborný časopis.

 

Jak tedy sestavit dobrou tiskovou zprávu?

 

1. Stěžejní zpráva musí být obsažena v titulku.

2. V prvním odstavci jasně zodpovězme zásadní fakta - KDO, KDY, KDE, JAK a PROČ.

3. Je nutné zaujmout novináře během 5 sekund.