smart strategy marketing a marketingová komunikace

Public Relations

Public relations patří v současné době mezi nejdůležitější  prvky marketingové komunikace. Dobrá pověst podniku začíná být výrazným aktivem, který zákazníci preferují. Společnost smart strategy se specializuje na public relations hlavně pro klienty z okresu Ústí nad Orlicí a východních Čech.


Našim klientům přinášíme komplexní služby v oblasti public relations. Od identifikace faktorů, které se podílejí na utváření pověsti společnosti. Přes správné nastavení komunikačních cílů až po identifikaci klíčových médií. Konkrétní kreativní techniky pak dotváří a finalizují správně vedené public relations. Dobře zvolená média pak dokážou přesně zasáhnout vybrané cílové skupiny.